top of page

נווה צדק היא השכונה היהודית הראשונה שנבנתה מחוץ לחומות הנמל העתיק של יפו, במשך השנים הראשונות השכונה שגשגה, אך לאחר שנים של הזנחה נעזבה וננטשה, בהמשך ומאז שנות השמונים החלו אומנים רבים ואנשי רוח לפקוד את השכונה ועד מהרה נווה צדק נהפכה לאחד האיזורים האופנתיים והיקרים ביותר בתל אביב עם אוירה של כפר, ממש כמו בחו"ל

 

13 Shabazi Street  03-5100125

neve tzedek, tel aviv

Roy Daniel Hair Studio

bottom of page